Jaworski, M. „Kłopotliwe Spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 233-40, doi:10.14746/pspsl.2012.19.17.