Czabanowska-Wróbel, Anna. „Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O Mojej Matce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 241-53, doi:10.14746/pspsl.2012.19.18.