Leclerc, Y. „«Autor to właśnie ja»: Gve Flaubert, Czyli Pisarz-rękopis”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 257-69, doi:10.14746/pspsl.2012.19.19.