Wydra, W. „Pieśni nabożne… Z Krakowskiej Oficyny Antoniego Wosińskiego (1627)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 329-45, doi:10.14746/pspsl.2012.19.24.