Teklik, J. „Balansując Na krawędzi słowa: Specyfika Kobiecych świadectw Obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17, styczeń 2010, s. 249-62, doi:10.14746/pspsl:2010.17.15.