Czyżak, A. „Matki Odchodzą — Wariacje 2009”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 163-74, doi:10.14746/pspsl:2011.18.9.