Koschany, R. „Elegia Jako Gatunek Filmowy. Adaptacja — Inspiracja — Sugestia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 175-88, doi:10.14746/pspsl:2011.18.10.