Artwińska, Anna. „Romantyczne Tropy późnej nowoczesności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 225-36, doi:10.14746/pspsl:2011.18.13.