Lijewska, Elżbieta. „Norwid I Kierkegaard – Czy Spotkanie było możliwe?”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 271-82, doi:10.14746/pspsl:2011.18.16.