Raubo, A. „Z dziejów Synkretyzmu Filozoficznego W Epoce Renesansu – Jana Grotowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 285-16, doi:10.14746/pspsl:2011.18.17.