Sośnicki, D. „Strata, tęsknota, ciekawość”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18, styczeń 2011, s. 213-21, doi:10.14746/pspsl:2011.18.12.