Magnone, Lena. „Spotkanie W pół Drogi. O Marii Konopnickiej I Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield W Tle)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 21, styczeń 2013, s. 69-98, doi:10.14746/pspsl:2013.21.5.