Krupiński, Piotr. „Świat Metafor Owadzich W Dziennikach Czasu Wojny Zofii Nałkowskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 21, styczeń 2013, s. 123-46, doi:10.14746/pspsl:2013.21.7.