Kuczyńska-Koschany, K. ., i J. . Tokarska-Bakir. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37, wrzesień 2020, s. 7-8, doi:10.14746/pspsl.2020.37.1.