Tokarska-Bakir, J. . „Hannah Arendt I Badanie Antysemityzmu. Antysemityzm Jako Totemizm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37, wrzesień 2020, s. 11-40, doi:10.14746/pspsl.2020.37.2.