Ratajczak, W. . „Korzenie I źródło. Hannah Arendt I Roger Scruton O Genezie Totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37, wrzesień 2020, s. 105-18, doi:10.14746/pspsl.2020.37.7.