Bruni, Raoul, i Małgorzata Ślarzyńska. „Gustaw Herling E Elémire Zolla: Tracce Di un’amicizia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 39, grudzień 2020, s. 13-38, doi:10.14746/pspsl.2020.39.2.