Pietrych, K. . „Włoskie Inicjacje Aleksandra Wata”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38, październik 2020, s. 157-79, doi:10.14746/pspsl.2020.38.7.