De Carlo, A. F. „Studies on The Divine Comedy by Józef Ignacy Kraszewski and the Beginnings of Polish Dante Studies (1820–1870)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 39, grudzień 2020, s. 139-66, doi:10.14746/pspsl.2020.39.8.