Wanicka, M. . „Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima W języku włoskim”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38, październik 2020, s. 251-68, doi:10.14746/pspsl.2020.38.11.