Śniedziewska, M. . „Najkrótszy Przewodnik Po Moim Ojcu. Z Martą Herling Rozmawia Magdalena Śniedziewska”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38, październik 2020, s. 269-83, doi:10.14746/pspsl.2020.38.12.