Śniedziewska, M., i A. F. De Carlo. „Introduzione”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 39, grudzień 2020, s. 7-9, doi:10.14746/pspsl.2020.39.1.