Bagłajewski, A. . „Romantyzm Polityczny Jarosława Jakubowskiego Albo Przepisywanie Dziadów (na Prawicy)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40, wrzesień 2021, s. 297-23, doi:10.14746/pspsl.2021.40.15.