Zhenhui, Zhang. „Literatura Polska W Chinach I Wymiana Kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40, wrzesień 2021, s. 221-7, doi:10.14746/pspsl.2021.40.9.