Sobieraj, Tomasz. „O Dynamice I Opozycjach XIX-Wiecznej Kultury: Recenzja książki Sabiny Brzozowskiej [2018] Pt. W Zwierciadle Idei. Literatura Młodej Polski – Konteksty”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40, wrzesień 2021, s. 279-92, doi:10.14746/pspsl.2021.40.14.