Kuczyńska-Koschany, Katarzyna. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 7-9, doi:10.14746/pspsl.2022.43.1.