Kącka, Eliza. „Światopogląd Jako Styl. «Klucze Piotrowe» Rogera Peyrefitte’a W przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej Jako Ogniwo Tradycji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 13-26, doi:10.14746/pspsl.2022.43.2.