Maleszyńska, J. „Arcydzieła Francuskiej Mediewistyki”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 43-56, doi:10.14746/pspsl.2022.43.4.