Mitzner, P. „Czego Nie Wiemy O Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in Spe) «Wisła» 1943–1944”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 57-62, doi:10.14746/pspsl.2022.43.5.