Nowak, Małgorzata. „Angielskie Strofy I Polska Lutnia. O przekładach «Melodii hebrajskich» George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 81-110, doi:10.14746/pspsl.2022.43.8.