Górecki, Przemysław. „„Tylko Zdechlaki Nie Lubią żuru”. Studium męskiej Przemocy W «Gnoju» Wojciecha Kuczoka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 111-30, doi:10.14746/pspsl.2022.43.9.