Bourkane, Mateusz. „Reymont Na Balu Prasy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 133-8, doi:10.14746/pspsl.2022.43.10.