Król, Małgorzata. „«Dzienniki Mojego życia» Gustawa Zielińskiego – Refleksje Edytora”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43, luty 2023, s. 139-55, doi:10.14746/pspsl.2022.43.11.