Marzec, L. „Nieufny I Oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 26, marzec 2016, s. 109-30, doi:10.14746/pspsl.2015.26.5.