Utkowska, B. „Anna Versus Xenia. Pułapki Biograficznej Lektury Zamieci Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 27, listopad 2016, s. 21-36, doi:10.14746/pspsl.2016.27.1.