Flis-Czerniak, Elżbieta. „Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz O Rozdzióbią Nas Kruki, wrony… Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 27, listopad 2016, s. 139-64, doi:10.14746/pspsl.2016.27.7.