Kaczor-Scheitler, K. „Medytacyjny Charakter Nabożnych Westchnień Mikołaja Mieleszki”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 27, listopad 2016, s. 325-49, doi:10.14746/pspsl.2016.27.16.