Brzóstowicz-Klajn, Monika, i Aneta Grodecka. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 7-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7043.