Lemann, N. „Historie Alternatywne − pomiędzy Pisarstwem Historycznym a Fantastycznym, Czyli Czasem Tertium Est datur…”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 77-100, doi:10.14746/pspsl.2016.28.4.