Wedemann, Marek. „Powrót Z zaświatów – Ewolucja Motywu W twórczości Stanisława Wyspiańskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 167-81, doi:10.14746/pspsl.2016.28.9.