Nowakowski, Jacek. „Filmowe Dybuki: Od żydowskiej Legendy Do Polskiego Koszmaru Sennego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 231-47, doi:10.14746/pspsl.2016.28.12.