Chomiszczak, T. „«Nic dobrego»? Kilka Uwag O próbach Prozatorskich Zdzisława Beksińskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 273-80, doi:10.14746/pspsl.2016.28.14.