Gieba, K. „Renesans baśni”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28, luty 2017, s. 283-90, doi:10.14746/pspsl.2016.28.15.