Trojanowiczowa, Z., i W. Ratajczak. „Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z Profesor Zofią Trojanowiczową Rozmawia Wiesław Ratajczak”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 29, marzec 2017, s. 199-0, doi:10.14746/pspsl.2016.29.13.