Czyżak, A. „Polacy I Węgrzy – Meandry Zbiorowej pamięci”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 29, marzec 2017, s. 261-70, doi:10.14746/pspsl.2016.29.17.