Czyżak, Agnieszka. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 9-15, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576.