Zaleski, M. „Nie-Poetyka, Czyli W Stronę paratopiczności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 19-27, doi:10.14746/pspsl.2017.30.1.