Grądziel-Wójcik, J. „Poetyki I Lektury Momentalne. Między Materią a metafizyką, Czyli O Paronomazji Na przykładzie Poezji Kobiet”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 89-105, doi:10.14746/pspsl.2017.30.5.