Jarzyna, A. „Wprowadzenie Do Post-koiné: Nieantropocentryczne języki Poezji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 107-39, doi:10.14746/pspsl.2017.30.6.