Śnieżko, D. „Interpretacje Po końcu świata”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 169-83, doi:10.14746/pspsl.2017.30.8.